Giáo sư, viện sĩ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

Giáo sư, viện sĩ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
Phó giám đốc từ năm 1931 – 1955

Sinh ngày 12 – 9 – 1921 tại Cần Thơ
Là đoàn phó đoàn văn công nhân dân trung ương.
Đã giữ chức vụ Bộ truởng bộ Thông tin, tuyên truyền và văn hóa của chính phủ lâm thời mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. Được tặng thưởng nhiều huân, huy chuơng cao quý của Đảng và Nhà nuớc. Là viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Cộng hòa Dân chủ Đức.
Những tác phẩm:
• Bạch Đằng giang
• Tiếng gọi thanh niên
• Hồn tử sĩ
• Lãnh tụ ca
• Giải phóng miền Nam
• Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
• Tình Bác sang đời ta
• Tiến về Sài Gòn
• Bài ca giải phóng quân

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam © 2024. Giữ toàn bộ bản quyền hình ảnh, âm thanh, video đăng tải.
Thiết kế web bởi piodio.com