Phòng Tổ chức biểu diễn:

Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát, thực hiện nhiệm vụ được giao ( bao gồm các kế hoạch biểu diễn phục vụ chính trị, phục vụ đối ngoại có thu và không thu). – Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác biểu diễn. – Lập kế hoạch, xây dựng các dự án tổ chức biểu diễn dài hạn, ngắn hạn, trong đó có kế hoạch biểu diễn định kì trong năm của Nhà hát – Đề xuất các phương án thực hiện hiệu quả cao nhất. – Khai thác và tổ chức các buổi biểu diễn trên phạm vi cả nước và quốc tế, nhằm tôn vinh nghệ thuật, tăng cường nguồn thu từ tổ chức biểu diễn, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, trước pháp luật về các hoạt động tổ chức biểu diễn của Nhà hát khi được giao. – Chịu trách nhiệm về thủ tục giấy phép biểu diễn, quảng cáo, nội dung chương trình, hạch toán có lãi. Lựa chọn, đề xuất hình thức và cách thức thực hiện hợp đồng đã quy định trong qui chế chi tiêu nội bộ, trình Ban giám đốc xem xét. – Liên hệ và tổ chức cho các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. – Phối hợp với phòng Tài Vụ xây dựng phương án khoán chi tổ chức biểu diễn theo từng thời điểm thích hợp, điều kiện hoàn cảnh cụ thể, xây dựng cơ chế, tủ lệ chi tổ chức biểu diễn hợp lý. .

 


  • Thành viên
  • Hoàng Hải Hương –  Phụ trách công tác tổ chức biểu diễn
  • —————————–
  • Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Vũ Đình Quang
  • Nguyễn Trọng Tiến Đức
  • Phạm Nguyệt Cầm
  • Trần Thị Bích Nghiệp
  • Ngô Đoàn Việt
  • Bùi Văn Bình

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam © 2024. Giữ toàn bộ bản quyền hình ảnh, âm thanh, video đăng tải.
Thiết kế web bởi piodio.com